Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya