Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Atorgat el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 'Jutjar amb perspectiva de gènere

Els Premis Jurídics Ferrer Eguizábal van ser instituïts el 1981 pel Sr. Lluís Ferrer Eguizábal qui va ser advocat, periodista i cap de la Secció d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Fundació que porta el seu nom i que vol promoure la investigació i l’estudi jurídicDe conformitat amb els Estatuts de la Fundació, la Junta de Govern de l’ICAB va convocar una edició extraordinària 2018 del Premi Ferrer Eguizábal destinada a guardonar el millor projecte d’investigació sobre el tema “Jutjar amb perspectiva de gènere: Tractament jurisprudencial sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere”.

El Jurat d’aquest Premi, integrat pel senyor Jordi Agustí, magistrat emèrit de la Sala Social del Tribunal Suprem, per la senyora Mar Serna, magistrada del Jutjat Social núm. 23 de Barcelona, per la senyora Teresa Blasi, presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB i per les senyores Olga Arderiu i Emma Gumbert, diputades de la Junta de Govern de l’ICAB, reunit en sessió de 22 de novembre de 2018, ha adoptat, per unanimitat, els acords següents:

Atorgar el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2018 “Jutjar amb perspectiva de gènere” ex aequo a:

Sra. Cristina González Barco, pel seu projecte d’investigació "Propuesta de protocolo para juzgar con perspectiva de género en casos de acoso sexual laboral".

Sra. Isabel Ibort Mercadé, pel seu projecte d’investigació "Un método de análisis para juzgar el acoso sexual en el ámbito laboral. Evaluación de su aplicabilidad en Cataluña".

Atorgar una Menció Especial a:

Sra. Joana Badia Rion i Sra. Anna Prats Fabregat pel seu projecte d’investigació "El concepte de consentiment en les sentències sobre assetjament sexual a la feina del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional".

Sr. David Gutiérrez Colominas, pel seu projecte d’investigació "La extinción del contrato de trabajo de las víctimas de acoso sexual en el puesto de trabajo: Una visión judicial comparada y española de la extinción por voluntad de las trabajadoras ex. Art. 50.1.c TRLET ".

Acte de Lliurament del Premi

Aquest Premi es lliurarà en un acte que tindrà lloc el proper 8 de febrer de 2018 a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).


tornar