Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Lliurament dels Premis Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret Administratiu a la millor monografia

El passat 31 d’octubre va tenir lloc al Pati de Columnes de la seu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) l’acte de lliurament dels Premis Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret Administratiu a la millor monografia publicada o inèdita.

El Jurat del Premi Ferrer Eguizábal 2016 sobre Dret administratiu (Edició Ordinària i Extraordinària), integrat pel Sr. Albert Andrés i pel Sr. Eduard Paricio, magistrats de la Secció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel Sr. Marc Vilar, president de la Secció de Dret administratiu de l’ICAB, per la Sra. Gemma Solanas, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i pel Sr. Josep Llàcer, diputat de la Junta de Govern de l’ICAB va acordar atorgar els dos Premis a la millor monografia a:

- Sra. Irene Araguàs Galcerà, per la seva obra “La transparencia en el ejercicio de la potestat reglamentaria” (Ed. Atelier).

- Alfredo Galán Galán (coordinador), Juan Carlos Covilla Martínez, Tomàs Fons i Llovet, Ricard García Retortillo i Marc Vilalta Reixach per al seva obra “Nous governs locals: regeneració política i estabilitat pressupostària”.

L’acte va ser presidit per la presidenta de la Fundació i degana de l’ICAB, senyora Mª Eugènia Gay, i assistiren també diversos membres del Jurat del Premi.