Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Lliurament del Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret d’Asil a Europa

El Jurat del Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret d’asil a Europa, integrat pel Sr. Josep Maria de Dios, professor de Dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel Sr. Eduard Sagarra, professor de Dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, per la Sra. Gemma Solanas i per la Sra. Mercè Claramunt, diputades de la Junta de Govern de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), ha adoptat els acords següents:

Atorgar una Menció Especial al Sr. Víctor Manuel Merino Sancho, pel seu projecte d’investigació “El derecho de asilo en Europa desde una perspectiva de género”.

Atorgar el Premi Ferrer Eguizábal 2015 sobre Dret d’asil a Europa a la Sra. Sílvia Morgades Gil, pel seu projecte d’investigació” El Dret d’asil a Europa en la segona fase del Sistema Europeu Comú d’Asil: El dret d’accedir a una protecció en un context de crisi”.

Aquest Premi va ser lliurat a la guanyadora el 16 de febrer de 2016 a la seu de l’ICAB en el marc d’un dels actes organitzats per aquesta Corporació en el marc de la seva Festivitat Patronal de Sant Raimon de Penyafort 2016.