Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Atorgat el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret financer i tributari

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc el proper mes de gener de 2015 en el marc dels actes organitzats per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona amb motiu de la Festivitat patronal de Sant Raimon de Penyafort.

El Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret financer i tributari 2013 integrat per la senyora M. Dolores Arias Abellán, catedràtica de Dret financer i tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor José María Tovillas Morán, professor titular de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona i vicepresident de la Secció de Dret Fiscal i Financer de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, el senyor Rafael Espino Rierola, secretari de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i el senyor Josep Capdevila Francàs, tresorer de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, reunit en sessió d'11 de novembre de 2014, ha acordat atorgar els premis següents:

Modalitat A: Premi a la millor monografia publicada o inèdita

Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Sra. Isabel Bassas Pérez, Sra. Mercè Castillo Solsona, Sra. Ester Marco Peñas i Sr. Alberto Vega García per la seva obra "Cooperació interadministrativa per millorar la gestió dels tributs i de les multes locals a Catalunya"(Escola d'Administració Pública de Catalunya, Estudis de Recerca Digitals 7, Barcelona 2013).

Modalitat B: Premi als millors projectes d'investigació

Sra. Irene Rovira Ferrer pel seu projecte d'investigació "Els deures d'informació i assistència en l'Administració tributària catalana i en la de Barcelona".

Un segon premi al millor projecte d'investigació ha estat declarat desert.

Barcelona, novembre de 2014