Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Atorgat el Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret d’Asil a Europa

De conformitat amb els Estatuts de la Fundació, la Junta de Govern de l’ICAB va convocar el 2015 una edició extraordinària del Premi Ferrer Eguizábal sobre “El dret d’asil a Europa: estudi comparat i propostes de reforma".

El Jurat del Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret d’asil a Europa, integrat pel Sr. Josep Maria de Dios, professor de Dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel Sr. Eduard Sagarra, professor de Dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, per la Sra. Gemma Solanas i per la Sra. Mercè Claramunt, diputades de la Junta de Govern de l’ICAB, ha adoptat els acords següents:

Atorgar una Menció Especial al Sr. Víctor Manuel Merino Sancho, pel seu projecte d’investigació “El derecho de asilo en Europa desde una perspectiva de género".

Atorgar el Premi Ferrer Eguizábal 2015 sobre Dret d’asil a Europa a la Sra. Sílvia Morgades Gil, pel seu projecte d’investigació" El Dret d’asil a Europa en la segona fase del Sistema Europeu Comú d’Asil: El dret d’accedir a una protecció en un context de crisi".