Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

L’ICAB ha convocat 3 Premis Ferrer Eguizábal

Posem a la vostre disposició tota la informació referent a les convocatories dels 3 Premis Jurídics Ferrer Eguizábal en Dret administratiu (Edició ordinària i extraordinària), Dret Civil Català i el dret a la segona oportunitat de la persona física.

Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2016 Sobre Dret Administratiu (Edició Extraordinària i Ordinària)

Per a advocats/des, llicenciats/Des i graduats/des en Dret i els estudiants d’una Facultat de Dret.

  • Modalitat A: 2 Premis de 4.218 euros a les millors monografies inèdites o publicades entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de de 2016 en matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya.
  • Modalitat B: 2 Premis de 4.218 euros als millors projectes d’investigació en matèria de Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya.
  • Modalitat C (extraordinària): Premi de 3.2016 euros al millor projecte d’investigació sobre el "Eficàcia i aplicació de la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat després dels seus 3 primers anys de vigència".

Descarrega PDF amb Bases del Premi

Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2016 sobre Dret Civil Català

Per a advocats/des, llicenciats/Des i graduats/des en Dret i els estudiants d’una Facultat de Dret.

  • - Dotació: 3.281 euros al millor projecte d’investigació sobre el tema "Disseny de les figures successòries del Dret civil català davant del sistema tributari"

Descarrega PDF amb Bases del Premi

Premi Jurídic Ferrer Eguizábal del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2016 sobre el dret a la segona oportunitat de la persona física

Per a advocats/des, llicenciats/Des i graduats/des en Dret i els estudiants d’una Facultat de Dret.

  • - Dotació: 3.206 euros

Descarrega PDF amb Bases del Premi