Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Lliurament el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària “Jutjar amb perspectiva de gènere”

21/02/2020 – 03/03/2020

De conformitat amb els Estatuts de la Fundació, la Junta de Govern de l’ICAB va convocar una edició extraordinària 2018 del Premi Ferrer Eguizábal destinada a guardonar el millor projecte d’investigació sobre el tema “Jutjar amb perspectiva de gènere: Tractament jurisprudencial sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral des d’una perspectiva de gènere”.

El Jurat d’aquest Premi, integrat pel senyor Jordi Agustí, ex magistrat de la Sala Social del Tribunal Suprem, per la senyora Mar Serna, magistrada del Jutjat Social núm. 23 de Barcelona, per la senyora Teresa Blasi, presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB i per les senyores Olga Arderiu i Emma Gumbert, diputades de la Junta de Govern de l’ICAB, reunit en sessió de 22 de novembre de 2018, ha adoptat, per unanimitat, els acords següents:

Atorgar el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2018 “Jutjar amb perspectiva de gènere” ex aequo a:

  • · Sra. Cristina González Barco, pel seu projecte d’investigació "Propuesta de protocolo para juzgar con perspectiva de género en casos de acoso sexual laboral".
  • · Sra. Isabel Ibort Mercadé, pel seu projecte d’investigació "Un método de análisis para juzgar el acoso sexual en el ámbito laboral. Evaluación de su aplicabilidad en Cataluña".

Atorgar una Menció Especial a:

  • · Sra. Joana Badia Rion i Sra. Anna Prats Fabregat pel seu projecte d’investigació "El concepte de consentiment en les sentències sobre assetjament sexual a la feina del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional".
  • · Sr. David Gutiérrez Colominas, pel seu projecte d’investigació "La extinción del contrato de trabajo de las víctimas de acoso sexual en el puesto de trabajo: Una visión judicial comparada y española de la extinción por voluntad de las trabajadoras ex. Art. 50.1.c TRLET ".

El Premi es va lliurar a les guanyadores en un acte celebrat el 7 de febrer de 2019 a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i presidit per la degana de l’ICAB, Sra. Mª Eugènia Gay.