Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Atorgat el Premi Ferrer Eguizábal 2020 sobre Dret Financer i Tributari

Febrer 2021

El Jurat del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2020 sobre Dret Financer i Tributari, integrat pel Sr. Albert Folguera Ventura, president de la Secció de Dret Fiscal i Financer, pel Sr. José Basi Navés, vicepresident de la Secció de Dret Fiscal i Financer, pel Sr. Josep M. Balcells Cabanes, tresorer de l’ICAB i per la Sra. Núria Flaquer, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, ha adoptat per unanimitat, els acords següents:

Atorgar el Premi Ferrer Eguizábal 2020 al millor projecte d’investigació sobre Dret Financer i Tributari a:

  • Sr. Jose Antonio Fernández Amor, Sr. Miguel Angel Sánchez Huete y Sra. Zuley Fernández Caballero pel seu projecte “Tributación en el Ayuntamiento de Barcelona sobre empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal.”

Atorgar una Menció Especial a:

  • Sr. Jaume Hernández Hernández pel seu projecte “El presente y el futuro de la tributación autonómica: la fiscalidad Inmobiliaria y medioambiental.”

El lliurament del Premi s’efectuarà en un acte organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona durant 2021.

La modalitat A d’aquest Premi destinada a guardonar la millor monografia publicada o inèdita ha quedat deserta.