Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Atorgats el Premis Ferrer Eguizábal 2021 sobre Dret Civil català i sobre el principi de transparència i el contracte d’assegurança

Els Premis Jurídics Ferrer Eguizábal van ser instituïts el 1981 pel Sr. Lluís Ferrer Eguizábal, qui va ser advocat, periodista i cap de la Secció d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Fundació que porta el seu nom i que vol promoure la investigació i l’estudi jurídic.

El 2021 l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) va convocar els Premis Jurídics Ferrer Eguizábal següents:

Premi Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2021 al millor projecte d’investigació sobre el principi de transparència i el contracte d’assegurança

El Jurat del Premi Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària 2021 al millor projecte d’investigació sobre el principi de transparència, integrat pel Sr. Jesús M. Sánchez García, degà de ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), pel Sr. Javier Plaza Penadés, director de la càtedra Jorge Muñoz de transparència, segona oportunitat i Dret concursal de la Universitat de València, pel Sr. Carles García Roqueta, diputat de la Junta de Govern de l’ICAB i per la Sra. Cristina Vallejo Ros, advocada i coordinadora de Formació de l’ICAB, reunit en sessió de 28 de gener de 2022, va adoptar l’acord següent:

Atorgar el Premi Ferrer Eguizábal al millor projecte d’investigació sobre el principi de transparència i el contracte d’assegurança a:

  • Sra. Paola N. Rodas Paredes pel seu projecte d’investigació "El papel de la transparència contractual en la información del contrato de seguro"

El lliurament d’aquest Premi va tenir lloc el 3 de febrer de 2022, a les 12 h, al Saló d’Actes de l’ICAB en el marc d’una de les sessions organitzades amb motiu de la Festivitat patronal de Sant Raimon de Penyafort.

Premi Ferrer Eguizábal 2021 a la millor monografia sobre Dret civil català

El Jurat del Premi Ferrer Eguizábal Edició Ordinària 2021 destinat a guardonar la millor monografia sobre Dret civil català, integrat pel Sr. Eudald Vendrell Ferrer, acadèmic electe de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, pel Sr. Miquel Serra i Camús, president de la Secció de Dret civil de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), pel Sr. Ramon Casanova Burgués diputat de la Junta de Govern de l’ICAB i per la Sra. Núria Flaquer Molinas, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, reunit en sessió de 26 de gener de 2022, va adoptar l’acord següent:

  • Atorgar el Premi Ferrer Eguizábal 2021 a la millor monografia sobre Dret civil català a:

    Sra. Mònica Sumoy Gete-Alonso per la seva obra "Reptes, reflexions i recomanacions per feminitzar la redacció de les lleis civils catalanes i construir una societat inclusiva".

El lliurament d’aquest Premi va tenir lloc el 3 de febrer de 2022, a les 12 h, al Saló d’Actes de l’ICAB en el marc d’una de les sessions organitzades amb motiu de la Festivitat patronal de Sant Raimon de Penyafort.